בדיקות היתכנות

תהליך פיתוח ותכנון האריזה מתבצע על ידי חישובי נתוני שיכוך, עמידה בתקנים ישראלים ובינלאומיים, בחירה ושימוש בחומרים מתאימים בכל אריזה. לאחר שנייצר דגם נוכל לבצע בדיקות היתכנות לאריזה. נשלח את האריזה למעבדת בדיקות הפלה והרעדה על פי הדרישות שנקבל מכם. המטרה שלנו היא להבטיח את שלמות ותקינות המוצר. 

הסמכות ואישורי UN - ביצוע הסמכות פרטניות לאריזות לבדיקת מעבדות ממשרד התחבורה בהתאם לתקנים.

 

ראו דוגמה לבדיקת הפלת אריזה מגובה